ALEXIS SÁNCHEZ for SML | Making of shooting by Sebastián Troncoso


OTROS TRABAJOS


FOTOGRAFO:  sebastiantroncoso
ESTILISTA: Stylist Ignacio Perez-Cotaposipcstudio
MAQUILLAJE: Katharina Nitzpon  katharinanitzpon
PRODUCCION: Marianne Krauss